Πολιτική απορρήτου

Γενικά

Για την εταιρεία μας η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και πελατών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος έχει πρωταρχική σημασία. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι προστατευμένα και σε κάθε περίπτωση να τα επεξεργαζόμαστε στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτησή σας. Η Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι πλήρως εναρμονισμένη με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, στο εξής “Κανονισμός”).

Δημιουργήσαμε τον παρόντα ιστότοπο με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτησή σας και προσπαθούμε συνεχώς να τον βελτιώνουμε ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις σας. Για να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο χρήστης ή/και πελάτης μας να καταλάβετε ότι χρειάζεται να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που θα επιτρέψουν την καλύτερη δυνατή περιήγηση σας στον ιστότοπο και τη διεκπεραίωση των παραγγελιών σας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι αντίστοιχοι Όροι Χρήσης περιγράφουν τη μέθοδο με την οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτησή σας προσωπικά δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για εσάς. Στις αμέσως επόμενες γραμμές μπορείτε να πληροφορηθείτε το σύνολο το δικαιωμάτων σας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε.

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που εσείς μας δίνετε εκούσια, χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας προκειμένου να έχετε άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία με το κατάστημά μας, να σας παρέχουμε απαντήσεις σε ερωτήματα και αιτήματά που μας απευθύνετε και να εκτελούμε άμεσα τις παραγγελίες σας. Τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω του ιστότοπου, εφόσον μας δώσετε τη σχετική συγκατάθεσή σας, έχουν ως σκοπό να μετρήσουν την επισκεψιμότητά του, να καθορίσουν τις απαιτήσεις σας για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν τις παραγγελίες σας. Δεν παρέχουμε τα δεδομένα σας σε κανέναν τρίτο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με την εταιρεία μας και δεν παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο υλοποίησης των αιτημάτων και παραγγελιών σας.

Συγκέντρωση και σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων σας

Σχεδιάσαμε τον ιστότοπό μας έτσι ώστε οι χρήστες και πελάτες μας να μπορούν να τον επισκέπτονται χωρίς να είναι απαραίτητο να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητάμε από τους επισκέπτες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, να μας παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα ειδικά στην περίπτωση που θέλουν να δημιουργήσουν λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ή/και να παραγγείλουν προϊόντα μας, ή/και να εγγραφούν στη λίστα παραληπτών newsletter, ή/και να στείλουν ερωτήματα και αιτήματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ιστότοπου.

Τα είδη δεδομένων που συλλέγουμε είναι τα ακόλουθα και αφορούν τους αντίστοιχους αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας: α/ δεδομένα που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ορίζοντας παράλληλα προσωπικό κωδικό πρόσβασης, β/ δεδομένα που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του χωρίς προηγούμενη δημιουργία λογαριασμού, γ/ δεδομένα που ο χρήστης μας παρέχει προκειμένου να του αποστέλλεται ενημερωτικό υλικό σε περιοδική βάση (newsletter). Κατά τη συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, θα σας ζητηθεί απαραίτητα το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η πόλη, ο νομός και η χώρα όπου θα παραδοθούν τα προϊόντα, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει και ημερομηνία γέννησης για να διαπιστώσουμε εάν είστε άνω των 16 ετών. Κάνουμε χρήση των δεδομένων που μας δίνετε κατά την ηλεκτρονική αποστολή της εκάστοτε φόρμας, με σκοπό: 1/ να διεκπεραιώσουμε την παράδοση της παραγγελίας και των νομίμων φορολογικών παραστατικών στο χώρο σας μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας μεταφορών, 2/ να επιβεβαιώσουμε και να ταυτοποιήσουμε τους πελάτες μας σε κάθε αναγκαία περίπτωση, 3/ να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και ειδικές προσφορές εφόσον έχετε δηλώσει αντίστοιχη επιθυμία και έχετε δώσει αντίστοιχη συγκεκριμένη συγκατάθεση, 4/ να σας αποστέλλουμε εξειδικευμένη ενημέρωση μέσω της κατάρτισης ατομικού προφίλ (profiling), τηρουμένων των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος και εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη και ενεργή προς τούτο συγκατάθεση.

Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι παρέχετε τη συγκατάθεσή σας ώστε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της εταιρείας μας αποκλειστικά για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας με απευθείας αποστολή email στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος info@batterypack.gr ή επικοινωνώντας μαζί μας στο 210 33 14 468 ή χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα απεγγραφής που παρέχεται στις ηλεκτρονικές μας φόρμες.

Σε ποιες περιπτώσεις έχουμε νόμιμο λόγο να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Βάσει και των απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού, δεσμευόμαστε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στην περίπτωση που συντρέχει αντίστοιχος νόμιμος λόγος, απέχοντας από κάθε περαιτέρω επεξεργασία. Ειδικότερα, σας ενημερώνουμε πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: α/ όταν έχετε δώσει αντίστοιχη ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή, με πλήρη επίγνωση και δια θετικής ενέργειας συγκατάθεση για κάθε επιμέρους σκοπό επεξεργασίας (για παράδειγμα, αποστολή newsletter), β/ όταν απαιτείται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο καταρτισθείσας ή υπό κατάρτιση σύμβασης ανάμεσα στην εταιρεία μας και εσάς ως πελατών μας. Ενδεικτικά, στην περίπτωση που επιλέξετε να αγοράσετε ένα προϊόν από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, θα χρειαστεί να διατηρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη της παραγγελίας σας, να σας υποστηρίξουμε τεχνικά μετά την παραλαβή του προϊόντος κλπ, γ/ στην περίπτωση που υφίσταται αντίστοιχη νομική υποχρέωση ή λόγος δημοσίου συμφέροντος (για παράδειγμα, με σκοπό την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας,) δ/ όταν υφίσταται έννομο συμφέρον για την εταιρείας μας, όπως σε περιπτώσεις πρόληψης απάτης, διασφάλισης της ασφάλειας του δικτύου και των πληροφοριών του συστήματος τεχνολογιών που χρησιμοποιούμε κλπ.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα που έχετε προσκομίσει διατηρούνται από την εταιρεία μας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία σας και να υλοποιηθούν παρεπόμενες υποχρεώσεις της σύμβασης πώλησης. Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει να εγγραφείτε ως χρήστης/πελάτης στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και να δημιουργήσετε τον αντίστοιχο λογαριασμό, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας μέχρι εσείς να ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού σας. Προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διατηρηθούν και μετά τη διαγραφή του λογαριασμού σας ή την ολοκλήρωση και παράδοση της παραγγελίας σας, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη νομική υποχρέωση (για παράδειγμα υποχρεώσεις συμμόρφωσης στην φορολογική νομοθεσία) ή σπουδαίο έννομο συμφέρον. Τα δεδομένα που έχετε προσκομίσει με σκοπό την ενημέρωσή σας για τις δραστηριότητες και τα προϊόντα της εταιρείας μας στο πλαίσιο εμπορικής προώθησης διατηρούνται μέχρι να ανακαλέσετε την αντίστοιχη συγκατάθεσή σας.

Πού διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας

Σας ενημερώνουμε πως στο πλαίσιο της πλήρους προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχουμε εξασφαλίσει ότι οι υπάλληλοί μας που αναλαμβάνουν την εκτέλεση της παραγγελίας σας, οι συντηρητές και τεχνικοί του ηλεκτρονικού μας καταστήματος θα παρέχουν σε εσάς το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η εταιρεία μας διαβιβάζει τα απολύτως αναγκαία προσωπικά σας δεδομένα, με σκοπό τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας, σε τρίτη εταιρεία μεταφοράς.

Σας ενημερώνουμε πως στο πλαίσιο της πλήρους προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχουμε εξασφαλίσει ότι οι υπάλληλοί μας που αναλαμβάνουν την εκτέλεση της παραγγελίας σας, οι συντηρητές και τεχνικοί του ηλεκτρονικού μας καταστήματος θα παρέχουν σε εσάς το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πέραν των ανωτέρω, δεν μοιραζόμαστε με κανέναν περαιτέρω τρίτο τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς προηγούμενη δική σας συγκατάθεση, εκτός εάν αυτό απαιτηθεί δια της νόμιμης οδού (όπως στην περίπτωση δικαστικής απόφασης). Σε κάθε περίπτωση έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα που σας παρέχει ο νόμος και τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Ανήλικοι

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, για να κάνετε χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει τα 16 έτη. Στην περίπτωση που είστε κάτω των 16 ετών, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο μαζί με τους γονείς σας ή μετά από τη δική τους συγκατάθεση. Προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι οι χρήστες και πελάτες μας δεν είναι κάτω των 16 ετών έχουμε προβλέψει αντίστοιχο πεδίο συμπλήρωσης της ημερομηνίας γέννησης στις διαθέσιμες ηλεκτρονικές φόρμες του καταστήματός μας.

Cookies

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.batterypack.gr χρησιμοποιούμε αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies. Τα session cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να αναγνωρίσουν ότι μπαίνετε στον ιστότοπό μας, και να μη χρειάζεται να σας ζητείτε password σε όλες τις σελίδες που περιλαμβάνουν συναλλαγή στοιχείων. Αυτά σβήνονται αμέσως αφού φύγετε από τον ιστότοπο.

α/Γιατί χρησιμοποιούμε cookies;

Πρωταρχικός στόχος μας είναι να αναβαθμίζουμε συνεχώς την εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Για να το πετύχουμε αυτό και για να καλύψουμε κάθε ανάγκη σας, χρησιμοποιούμε στοιχεία τα οποία αφορούν αποκλειστικά τις προτιμήσεις σας κατά τη περιήγηση σας στον ιστότοπό μας.

β/Τι είναι τα cookies και ποια είδη χρησιμοποιούμε;

Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιείτε (Chrome, Firefox κλπ.). Αυτά βοηθούν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του ιστότοπού μας. Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης.

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.batterypack.gr, χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies: 1/ Cookies που επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του ψ μας, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι (Cookies λειτουργικότητας), 2/ Cookies που «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στον ιστότοπό μας, Με αυτά μπορούμε να σας προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες σας (Cookies προτιμήσεων), 3/ Cookies διαφήμισης, με τα οποία επιδιώκουμε να σας δείξουμε διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας, και να μην σας ενοχλούμε με ανεπιθύμητα μηνύματα, 4/ Cookies analytics, που μας βοηθούν να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του ιστότοπού μας.

Συγκεκριμένα, τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται:

Nα εμφανίσουν διαφημίσεις του www.batterypack.gr στο διαδίκτυο.

Nα κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπό μας.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη στην ιστοσελίδα του www.batterypack.gr, για επαναληπτικό μάρκετινγκ.

γ/ Εξαιρεθείτε από τη χρήση cookies

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας (Chrome, Firefox κλπ.), να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ' αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του ιστότοπού μας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.batterypack.gr δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google). Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τα Google Analytics.

To ηλεκτρονικό κατάστημα www.batterypack.gr συμμορφώνεται με την πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες. Επίσης χρησιμοποιούμε επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics για διαφήμιση στο διαδίκτυο.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.batterypack.gr και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookies:

- Για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό της.

- Για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι εμφανίσεις των διαφημίσεών του www.batterypack.gr

To ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.batterypack.gr χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics.

Επιλέγουμε να χρησιμοποιούμε cookies διότι μας επιτρέπουν να αποφεύγουμε τεχνικά προβλήματα στον ιστότοπό μας, να αναγνωρίζουμε τους συχνούς χρήστες μας, τις συνήθεις επιλογές τους και να εξασφαλίζουμε την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στο περιεχόμενο που επιθυμούν.

Για να διαγράψετε τα cookies και να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους. Επιλέξτε το πρόγραμμα περιήγησης - browser που χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τις οδηγίες:

Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el

Safari - https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Firefox - https://support.mozilla.org/el/kb/pws-energopoiw-th-leitoyrgia-do-not-track

Edge - https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον άλλον browser, συμβουλευτείτε τις αντίστοιχες πληροφορίες.

Προσωποποιημένη πληροφόρηση & κατάρτιση προφίλ

Κατά τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να περιηγείστε και να παραμένετε ανώνυμος χρήστης μέχρι να αποφασίσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε, είτε δημιουργώντας λογαριασμό μέλους, είτε με την εγγραφή σας στα newsletter μας και τις προσωποποιημένες ενημερώσεις, δίνοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) καθώς και την ανάλογη κατά περίπτωση συγκατάθεση σας.

Μετά την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, καταρτίζεται αυτοματοποιημένα το προφίλ σας, βάσει των προτιμήσεών σας. Με αυτόν τον τρόπο είμαστε σε θέση να σας εξυπηρετούμε αποτελεσματικά, εφόσον γνωρίζουμε τις ανάγκες σας και μπορούμε να σας προσφέρουμε το περιεχόμενο που ανταποκρίνεται σε αυτές. Τα δεδομένα που μας δίνετε, μας επιτρέπουν να σας παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες και να σας ενημερώνουμε για τα τελευταία προϊόντα μας με βάση τις προτιμήσεις που έχετε δείξει στις αναζητήσεις και την πλοήγησή σας, πάντα με σεβασμό και εντός των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης στην κατάρτιση προφίλ και την παροχή προσωποποιημένων ενημερώσεων από τον ιστότοπό μας./

Προσθήκες (plug-in) μέσων κοινωνικής δικτύωσης και υπηρεσιών τρίτων παρόχων

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τις εξής προσθήκες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τρίτων παρόχων: Facebook, Google+, Twitter, Pinterest. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται αυτόματα με την επίσκεψή σας στον ιστότοπο στους συγκεκριμένους παρόχους, αλλά μόνον εφόσον εσείς το επιλέξετε. Πατώντας το πλαίσιο του κάθε παρόχου στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας ενεργοποιείτε την αντίστοιχη προσθήκη και τα δεδομένα σας μεταδίδονται και αποθηκεύονται στον αντίστοιχο πάροχο. Εφόσον κάνετε μια τέτοια επιλογή, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα δεδομένα που συλλέγουν οι τρίτοι πάροχοι, το χρόνο αποθήκευσης των δεδομένων από εκείνους και το είδος της επεξεργασίας που διεξάγουν. Εφόσον ο τρίτος πάροχος χρησιμοποιεί cookies, μπορείτε να περιορίσετε την πιθανή επεξεργασία δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από τον ιστότοπό μας, διαγράφοντας και απενεργοποιώντας τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησης πριν εισέλθετε στο περιβάλλον του παρόχου.

Αν και η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους παρόχους δεν εξαρτάται από τον εάν διαθέτετε ήδη λογαριασμό στην εκάστοτε πλατφόρμα, στην περίπτωση που είστε παράλληλα συνδεδεμένοι εκεί, οι πληροφορίες θα συσχετισθούν άμεσα με το προφίλ σας. Ο τρίτος πάροχος ενδέχεται να αποθηκεύσει τις πληροφορίες που θα συλλέξει ως προφίλ χρήσης και να τις χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς. Εάν δεν επιθυμείτε να συσχετισθεί το προφίλ σας με τον τρίτο πάροχο, σας συμβουλεύουμε να αποσυνδεθείτε πριν πατήσετε πάνω στην προσθήκη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Απορρήτου των τρίτων παρόχων. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να εναντιωθείτε στη δημιουργία προφίλ χρήσης επικοινωνώντας με τον εκάστοτε τρίτο πάροχο και επιλέγοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις προστασίας του απορρήτου και των προσωπικών σας δεδομένων που σας προσφέρει.

Τα δικαιώματα σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Σας ενημερώνουμε πως ανά πάσα στιγμή δίνεται σε εσάς, τους χρήστες και πελάτες του ηλεκτρονικούς μας καταστήματος, η δυνατότητα να ασκήσουν ένα από τα ακόλουθα, προβλεπόμενα βάσει του Γενικού Κανονισμού, δικαιώματα: α/ δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που έχετε προσκομίσει και λήψη αντιγράφου αυτών ώστε να διαπιστώσετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας, β/ δικαίωμα τροποποίησης των προσωπικών σας δεδομένων, γ/ δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή ανάκλησης της σχετικής συγκατάθεσής σας, όταν τούτο δεν απαγορεύεται από αντίθετη νομική υποχρέωση, δ/ δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, ε/ δικαίωμα εναντίωσης σε περίπτωση που διαφωνείτε με του σκοπούς επεξεργασίας, στ/ δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων και μεταφοράς τους σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά υλοποιήσιμο.

Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@batterypack.gr ή στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 210 3226065 ή να χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές φόρμες εγγραφής/απεγγραφής και τροποποίησης προσωπικών δεδομένων που είναι διαθέσιμες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Παράλληλα, διατηρείτε το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα( www.dpa.gr), στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνία: τηλέφωνο: 210 6475600, φαξ: 210 6475628, email: contact@dpa.gr

Περιοδικές Αλλαγές

Ο ιστότοπός μας βελτιώνεται συνεχώς και η παρούσα Δήλωση ενδέχεται να ανανεώνεται περιοδικά. Σας συστήνουμε να ανατρέχετε σε αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει το www.batterypack.gr

Εάν χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο αποδέχεσθε και συγκατατίθεστε στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στους Όρους Χρήσης. Εάν διαφωνείτε με τα ανωτέρω θα πρέπει να μην συνεχίσετε με την περιήγησή σας και τη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι Όροι Χρήσης του www.batterypack.gr αποτελούν προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας μας. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να αποφεύγετε κάθε αναπαραγωγή και πιθανή χρήση των εν λόγω κειμένων. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία μας επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός.

Είμαστε κοντά σας.

Είμαστε κοντά σας. Επισκεφτείτε την έδρα μας της εταιρείας μας, για να μιλήσουμε από κοντά για τις ανάγκες σας. Η τεχνογνωσία και η άριστη εξυπηρέτηση πελατών έχει οδηγήσει την εταιρεία μας σε ηγετική θέση στο χώρο.

Service centers.

    Θέλετε να είστε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα μας; Επιλέξτε να λαμβάνετε το newsletter μας με τις πιο πρόσφατες προωθητικές ενέργειες.

    Scroll to top
    Μετάβαση στο περιεχόμενο